Västerås Science Park AB

Projekt- och utvecklingssamarbete med företag i Bangladesh

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 05:57 CEST

ActionWave Development AB i Västerås har etablerat ett samarbete och partnerskap med ett utvecklingsbolag inom informationsteknologi i Bangladesh. Därigenom får ActionWave tillgång till större leveranskapacitet samt kompetens och kunnande hos ca 100 ingenjörer, programmerare och tekniker. Fokus kommer att ligga på områden inom E-handel, mobilapplikationer, webbsystem, ERP, CRM , Business Intelligence / maskininlärning och Saas/Moln migrering för att utveckla kunders IT-system för effektivare och vinnande affärsverksamhet.

Partnerskapet innebär inte bara att ActionWave får större leveranskapacitet utan får också tillgång till kompetens och kunnande hos ca 100 ingenjörer, designers, programmerare och projektledare, vilket öppnar upp för att kunna ta större initiativ på marknaden. Med spetskunnande inom vissa områden och den tekniska portföljens bredd samt erfarenhet över många affärsområden inom stora och medelstora företag, främst i USA och Asien så medför detta att vi kan attrahera nya kundsegment i Skandinavien.

Oavsett om det handlar om upplevelse via mobilappar, utveckla nya modeller för affärsoptimering genom användning av "big data"/maskininlärning, e-handel, CRMlösningar med fullständig integrering med "back-office", företagsautomatisering på webben med fullt ansluten ERP "back bone" eller tillföra effektivitet i och säkra molnlösningar, så kommer detta partnerskap att ge ActionWave verktyg, lösningar och kapacitet att förändra och effektivisera verksamheten med IT lösningar för företag på den skandinaviska marknaden. Detta kraftfulla samarbete möjliggör för ActionWave att medverka i uppfinningar, utveckling och förändringsprocesser för att tillsammans stärka och upprätthålla kundernas konkurrensförmåga efter marknadens krav.

ActionWave är medlemsbolag till Västerås Science Park.

Kontakt:
Ricky D'Cruze Business Development Officer, VD
ActionWave Development AB Västerås
021-4755400
ricky@actionwave.se

Västerås Science Park är en företagsstödjande aktör som med basen i Västerås arbetar i hela Västmanlands innovationsstödsystem.

Vi hjälper företag att växa genom att;
Skapa Relationer
Stödja Innovationer
Matcha nya Affärer

Vi vänder oss till idébärare, entreprenörer och företagare med verktyg och erbjudanden som kan hjälpa till att skapa tillväxt. Västerås Science Parks uppgift är att hjälpa företag att växa, genom att fokusera på entreprenörskapet.

Genom att vara en central aktör i Västmanlands innovationssystem bidrar Västerås Science Park till regional näringslivsutveckling samt till tillväxt och ökad attraktionskraft.