Sveriges Dövas Riksförbund

Projekt "Ring Direkt"

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 12:12 CET

Omnitor förenklar tolkning av telefonsamtal. Försöksprojektet "Ring Direkt - Flexibel användning av förmedlingstjänster" ska testa och utvärdera inkoppling av förmedlingstjänst i ett telefonsamtal.

Omnitor utför projektet på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). Idag finns tre olika förmedlingstjänster i Sverige; förmedlingstjänsten för bildtelefoni, som översätter mellan teckenspråk och talspråk, förmedlingstjänsten för texttelefoni som översätter mellan text och tal samt Teletal som stödjer svårförståeligt tal.

Fördelarna med Ring Direkt är att det blir enklare för texttelefon-, bildtelefon- och Teletalanvändare att ringa och ta emot samtal som förmedlas genom de tre olika förmedlingstjänsterna. Grundidén är att man slipper tvåstegsprocessen, att ringa upp förmedlingstjänsten för att säga vem man vill ringa och att förmedlingstjänsten sedan kopplar fram.

Målet med försöksprojektet är att öka tillgängligheten för förmedlingstjänstanvändare genom att osynliggöra funktionshindret innan samtalet börjar och se till att samtalen blir enklare att utföra.

Projektet pågår till 2007-09-01.

(Texten är kortad ur pressrelase från Omnitor)