Eskilstuna kommun

Projekt startar kring Skiftingehus högstadium

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 13:43 CEST

Elevkullarna har de senaste åren minskat samtidigt som eleverna fått större möjlighet att själva välja skola genom det fria skolvalet. Skiftingehus har idag för få elever på högstadiet i förhållande till vad man har plats till, eftersom en stor del av ungdomarna i området söker sig till andra skolor i  kommunen. Skolan finns prioriterad för renovering i barn- och utbildningsnämndens investeringsplan samtidigt som elevkullarnas storlek nu börjar öka.  

Barn- och nämnden har därför beslutat att tillsätta ett projekt för att utreda hur Skiftingehus ska organiseras framöver. Som underlag till utredningen finns sju alternativa lösningar, allt från att
avveckla högstadiet till att göra särskilda satsningar med attraktiva profiler för att få högstadiet att växa.

Förvaltningschefen ska utse en projektledare och en styrgrupp. Projektgruppen ska ha en bred sammansättning i syfte att få in så många synvinklar, lösningar och idéer som möjligt. I det arbetet ska lärare, elever, boende i området och övriga kommunen ha möjlighet att bidra.

Utredningen ska vara klar till nämndens möte i december och förslag ska utformas så att det är möjligt att genomföra till höstterminen 2014.

För ytterligare information kontakta barn- och utbildningsnämndens ordförande Sarita Hotti, 070-086 65 21.


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.