Region Blekinge

Projektdag visar upp hur satsade miljoner utvecklar och stärker Blekinge

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:33 CEST

Varje år satsas runt 35 miljoner kronor på projekt som på olika sätt ska utveckla Blekinge. Det handlar om att skapa nya företag, fler arbetstillfällen och fler besökare till Blekinge. För att visa upp bredden av projekt som pågår i länet arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge Projektdag Blekinge den 1 juni.

En stor del av det regionala utvecklingsarbetet i Blekinge sker i projektform. Projekten genomförs av en mängd aktörer som till exempel Blekinges kommuner, Landstinget i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Almi, NetPort Science Park, Blekinge Business Incubator, Coompanion Blekinge och föreningar. Oftast sker projekten i samverkan mellan flera aktörer för att gemensamt utveckla och stärka Blekinge. Det är också vanligt att samverkan sker med andra regioner eller nationella myndigheter som Arbetsförmedlingen och Trafikverket.

Förutom projekt som beviljats regionala tillväxtmedel pågår också flera projekt i Blekinge som fått EU-medel för att förstärka regionens tillväxt och sysselsättning. Det handlar bland annat om insatser för ökat entreprenörskap, innovativt näringsliv, förnybar energi, kompetensutveckling för små- och medelstora företag och integration. Dessa projekt finansieras av EU:s strukturfonder eller av EU:s Östersjöprogram.

Sammantaget satsas stora summor pengar varje år på olika projekt i Blekinge med det gemensamma syftet att bidra till målen i Blekinges utvecklingsstrategi -Blekingestrategin. Strategin handlar om att skapa en hållbar utveckling mot Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök.

Projektdag Blekinge syftar till att visa upp en del av alla de projekt som pågår i regionen och som är kopplade Blekingestrategins olika insatsområden.

– Region Blekinge fattar varje år beslut om närmare 30 miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt säger Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande. Det kan vara alltifrån förstudier till stora samverkansprojekt eller internationella projekt. Projekten utgör en viktig del i att förverkliga målen i Blekingestrategin och visar på styrkan i att olika aktörer samverkar för att tillsammans lösa utmaningar och utveckla vår region.

Under Projektdagen kommer projekt kopplade till Blekingestrategins fyra insatsområden att presenteras av projektägarna. Det kommer också bli råd och tips från Tillväxtverket och information om det nya Sydostleader, som är ett EU-program för landsbygdsutveckling.

– För oss är de regionala utvecklingsprojekten ett viktigt komplement till de företagsstöd vi beviljar och alla ska ha koppling till Blekingestrategin säger Lena Stävmo, utvecklingsstrateg regional tillväxt på Länsstyrelsen i Blekinge.

Projektdagen är ett sätt att visa upp bredden av projekt som pågår i Blekinge och hur de bidrar till att utveckla och stärka regionen. Dagen är också ett tillfälle för projektaktörer att sprida kunskap och erfarenheter från sina respektive verksamheter. 

Programmet ser du här.

Fakta om regionala tillväxtmedel
Regionala tillväxtmedel är statliga medel som i varje län eller region hanteras av den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret. Projekt som beviljas stöd ska uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken och vara förenliga med regionala strategier och program. Varje år tilldelas Blekinge omkring 45 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel, som fördelas mellan Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. För närvarande pågår cirka 80 projekt med denna finansiering i Blekinge.

Kontakt Region Blekinge
Anna-Lena Cederström, regiondirektör, Region Blekinge
Anna-Lena.Cederstrom@regionblekinge.se, 0455-30 50 01

Kontakt Länsstyrelsen i Blekinge
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg,
Lena.stavmo@lansstyrelsen.se
, 010-224 02 31

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
0455–30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument