Bergs Timber AB

Projektering av träskyddsanläggning i Norrköping.

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 17:03 CEST

Styrelsen i Bergs Timber har idag beslutat att starta en förprojektering om att etablera en träskyddsanläggning i Norrköpings hamnområde.

Intentionen med impregneringsanläggningen är att skapa en anläggning på en strategisk bra plats för många sågverkskunder. Norrköpings hamn är en strategisk utskeppningshamn för trävaror och koncernen ser en ökad potential i träskyddsbehandlade produkter.

En avsiktsförklaring är tecknad med Norrköpings hamn om ett långsiktigt anläggningsarrende om mark i anslutning till hamnen.

Driftstart för anläggningen beräknas till år 2011. Anläggningen är tänkt att initialt kunna behandla 100 000-150 000 m³ träskyddsbehandlade trävaror för att i ett senare steg kunna uppnå 250 000 m³ träskyddsbehandlade trävaror.

Bergs Timber med sitt dotterbolag Bitus är med sin anläggning i Nybro ett av Europas största träskyddsbehandlande företag.

Det första som nu kommer att hända är en fördjupad projektering av anläggningen, ökad kundbearbetning och en påbörjad tillståndsprocess.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2009-04-08

Bergs Timber AB (publ)


Åke Bergh
Verkställande direktör och
Koncernchef

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 klockan 17.00.