Hushållningssällskapet

Projektet Grön Arena tar nästa steg

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 16:08 CEST

Nytt projekt ska ge barn, äldre och personer med särskilda behov meningsfull sysselsättning i lantbruksmiljö

Efter ett stort intresse från över 130 företag och 50 kommuner tar nu Hushållningssällskapets projekt Grön Arena nästa steg. Grön Arena ska skapa en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området grön hälsa och omsorg. Målgruppen är bland annat barn med psykiska funktionshinder eller psykisk ohälsa, äldre eller långtidsjukskrivna.

Projektet Gröna Arena vänder sig till gårdar och företag som vill sälja tjänster inom grön omsorg och till kommuner som vill köpa denna typ av tjänster. Under våren och försommaren har Hushållningssällskapet träffat intresserade företagare och kommuner för att informera om Grön Arena.

– Vi visste att det fanns ett intresse för detta men det är fantastiskt att intresset är så stort! Nu går vi vidare med nästa steg som handlar om att hjälpa företagen att skapa attraktiva och prisvärda tjänster av hög kvalitet,säger Christer Yrjas, projektledare på Hushållningssällskapet.

Grön Arena består av tre delar:

Social omsorg - daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

Arbetsträning och rekreation - vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol- och fritidsverksamhet - ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

Bakgrundsfakta:
Projektet Grön Arena syftar till att ge konkreta verktyg och handledning för utveckling av tjänster inom omsorg, hälsa och rekreation med naturen och landsbygden som bas. Projektet kommer att ha åtta olika centra i landet där potentiella köpare av tjänster ska kunna möta Gröna Arena gårdar.

Målsättningen med projektet är bland annat att ge företagen kunskap i att förpacka, prissätta och kvalitetssäkra produkter inom området omsorg och rekreation. Vidare är målsättningen att köpare inom offentlig sektor ska få ökade kunskaper om de möjligheter som Grön Arena erbjuder.

Vill du veta mer om projektet kontakta projektledaren Christer Yrjas vid Hushållningssällskapet i Kristianstad, telefon 0708-94 53 39.


Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se