Upplandsmuseet

Projektet Romska Röster på Sverigeturné

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:55 CEST

Projektet Romska Röster på Sverigeturné

Den stora utomhusutställningen Romska Röster har återvänt till Uppsala och Resecentrum. Samtidigt utvidgas nu projektet och blir nationellt, för att därmed visas på flera olika platser runt om i landet. Detta görs genom ett stöd från PostkodLotteriet på 2,6 miljoner kronor. Med projektet Romska röster vill Upplandsmuseet bidra till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering.
Upplandsmuseet har sedan 2011 engagerat sig i romska frågor. Romerna är Europas största minoritet. De har diskriminerats och marginaliserats i århundraden, både nationellt och internationellt är deras situation en socioekonomisk och etniskt brännande framtidsfråga. I projektet Romska Röster har museet samarbetat med romer för att bygga förtroende och skapa möjlighet att tillsammans lyfta fram den romska kulturen och historien. Projektet omfattar en fotoutställning, pedagogisk verksamhet i skolorna och fördjupande kultur- och programaktiviteter för den breda allmänheten. Sedan invigningen i maj har utomhusutställningen, med porträtt av romer från olika romska grupper, turnerat i Mälardalsregionen. Nästa år blir turnén nationell, med visningsplatser runt om i landet. På varje plats tillkommer nya porträtt och på så sätt växer utställningen. Turnén avslutas hösten 2014 med utställning i Stockholm.

– Med de starka porträtten av fotografen Anders Ryman vill vi tillsammans med romerna berätta om deras kultur och deras språk. Vi vill synliggöra dem genom att låta dem ta plats i det offentliga rummet, på platser där det dagligen sker möten genom ett stort flöde av människor, säger Tuula Autio, utställningschef på Upplandsmuseet.

Romerna som deltar är både gamla och unga, män och kvinnor. Känslan av att inte höra till, att stå utanför delas av alla, men den romska identiteten är stark och släktsammanhållningen är stor. Romer i Sverige är en heterogen grupp som omfattar många olika språkvarieteter, kulturer och traditioner. I utställningen ingår bilder av romer ur olika romska grupper; finska kaaleromer, polska galicjakiromer, serbiska arliromer, svenska kalderashromer, resande samt romer från Rumänien och Bulgarien.

– Romerna kämpar dagligen världen över för att göra sina röster hörda. Deras ord väger lika tungt som någon annans och det är allas skyldighet att lyssna till vad de har att förmedla. Vi är stolta över att få vara med och bidra till att än fler får höra vad de har att säga, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kultursstiftelse.

Romska Röster produceras av Upplandsmuseet i samarbete med romer och fotografen Anders Ryman, med stöd från PostkodLotteriet och Statens kulturråd. Mer information Tuula Autio, Upplandsmuseet: 070-409 95 62, 018-16 91 40 tuula.autio@upplandsmuseet.se Pressbilder: www.upplandsmuseet.se

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.