Näringsdepartementet

Projektmedel till Karolinska Institutet i arbetet med att minska sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:54 CEST

Regeringen har i dag beviljat Karolinska Institutet i Solna en miljon kronor i projektpengar för att identifiera förhållanden inom hälso- och sjukvården, som har betydelse för sjukskrivning och sjukfrånvaro.

Hälso- och sjukvården är en central aktör i sjukskrivningsprocessen och i arbetet med att halvera sjukfrånvaron. Frågan om ekonomiska drivkrafter för hälso- och sjukvården bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Projektet ingår som en del i den beredningen.

Projektet ska ledas av professor Kristina Alexandersson vid Karolinska Institutet. Det ska slutredovisas till Socialdepartementet i december 2004.


Kontakt
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26
Peter Wollberg
Departementssekr
08-405 40 68