Chemrec AB

Projektstart: Chemrec bygger världens första anläggning för biodrivmedlet DME

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:15 CEST

OM 1½ ÅR KAN CHEMREC DAGLIGEN LEVERERA 4-5 TON AV DET NYA BIOBRÄNSLET
Det europeiska projektet BioDME håller imorgon sitt första projektmöte på Chemrecs anläggning i Piteå. Om ett och ett halvt år kan Chemrec dagligen leverera 4-5 ton av det nya biobränslet dimetyleter, DME. Volvo har då de första av fjorton DME-drivna lastbilar klara och Preem har byggt fyra tankstationer. Det unika projektet demonstrerar hela kedjan från biomassa till lastbilar som drivs av DME. Chemrecs roll är att bygga och driva anläggningen där DME produceras genom förgasning av svartlut, en mellanprodukt i massafabriker.

Konsortialavtalet mellan de sju internationella parterna blev nyligen klart och projektet slutgiltigt godkänt av EU. Projektet finansieras av konsortiets parter, EU:s sjunde ramprogram och den svenska Energimyndigheten med en total budget på 265 Mkr.

- Vi är mycket stolta över att vara del av BioDME-projektet, säger Chemrecs VD Jonas Rudberg. DME producerad från biomassa via svartlutsförgasning rankas bäst bland andra generationens biobränslen vad gäller energieffektivitet, produktkostnad och miljöpåverkan. Vår teknologi ger massaindustrin i Sverige och globalt stora möjligheter att stärka sin lönsamhet och bidra till reduktion av växthusgaser.

Världsledande projektpartners
Projektets parter, som representerar alla de industriella sektorer som behövs för att introducera ett nytt drivmedel, bidrar med världsledande kompetens inom sina områden.

Chemrec och Haldor Topsøe projekterar och bygger DME-anläggningen i anslutning till Smurfit Kappas linerbruk i Piteå. Anläggningen baseras på Chemrecs patenterade teknik för svartluts­för­gasning och Haldor Topsøes unika syntesprocess för DME. Volvo Group, som är koordinator för hela projektet, tar fram fjorton lastbilar som drivs med DME. Delphi och Volvo utvecklar insprutnings­systemet för DME till motorerna. ETC, Energitekniskt Centrum i Piteå, deltar med expertis inom syntesgas- och katalysatorområdena och utvärderar anläggningens prestanda. Preem bygger fyra tankstationer och Total tar fram specifikationer för smörj- och drivmedel.

DME, dimetyleter, har potential att bli ett konkurrenskraftigt förnyelsebart alternativ till dagens fossila bränslen. DME från biomassa har hög omvandlingseffektivitet, låg produktkostnad och minimal klimatpåverkan. Fordon som drivs med DME ger extremt låga utsläpp bl a pga den sotfria för-bränningen. DME är ett giftfritt, miljövänligt ämne som redan idag används som drivgas i sprayflaskor.

För mer information kontakta
Patrik Löwnertz, VP Marketing & Sales, Chemrec tel 08-440 40 67 eller patrik.lownertz@chemrec.se, www.chemrec.se

Följ utvecklingen av projektet på www.biodme.eu.