ProLogis

PROLOGIS STARTAR ANDRA DELEN I ETT 100-MEGAWATT SOLCELLSPROJEKT MED ELBOLAGET SCE I KALIFORNIEN

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:45 CEST

SCE tecknar nytt leasingavtal för 446 000 m² takyta för att bygga ett system på 25 megawatt - ProLogis globala portfölj med förnybar energi ökar därmed till 50 megawatt

Amsterdam, 11 oktober, 2010 – ProLogis (NYSE: PLD), en ledande global aktör inom området logistikanläggningar, startar den andra fasen i ett 100-megawatt solcellsprojekt tillsammans med Southern California Edison (SCE), det största elföretaget i Kalifornien. SCE har tecknat ett nytt leasingavtal för cirka 446 000 m² takyta och ett system på sammanlagt 25 megawatt. Takytan fördelar sig på åtta byggnader.

ProLogis har tidigare tecknat ett ramavtal med SCE om att tillhandahålla takyta med solcellsinstallationer på 100 megawatt. Med det nya avtalet kommer del två i den övergripande uppgörelsen att förverkligas.

– Vi tar nu ytterligare ett steg mot vårt mål på 100 megawatt med SCE. Genom vårt långvariga samarbete och tack vare ömsesidiga synergieffekter har vi utvecklat konceptet med solceller på taken. Detta är ett av de bästa sätten att generera ändamålsenlig, ren energi, säger Drew Torbin, som är ansvarig för förnybar energi inom ProLogis.

Den första fasen i ramavtalet mellan ProLogis och SCE och ett pilotprojekt som blev klart 2008, har hittills resulterat i sammanlagt 38 megawatt solenergi.

– ProLogis innovativa synsätt har blivit en viktig tillgång i vårt solenergiprogram, säger Rudy Perez, chef för solcellsprojekt inom SCE.

Liksom i tidigare projekt, så kommer SCE att äga och driva systemet. All energi som genereras kommer att matas direkt in i företagets energisystem och sedan vidare till kunderna. ProLogis kommer att fungera som värd för anläggningen och erbjuda tjänster för utveckling och förvaltning. Planen är att byggnationen ska starta under andra halvåret 2010.

ProLogis har nu solcellsprojekt som är installerade eller under konstruktion på 41 byggnader i Frankrike, Tyskland, Japan, Spanien och USA, med en sammanlagd kapacitet på 50 megawatt.

ProLogis arbetsgrupp för förnybar energi etablerades 2009 för att utveckla nya affärer, hantera installationer och tillhandahålla tjänster för projekt med fokus på förnybar energi på global nivå. ProLogis har mer än 42 miljoner m² takyta över hela världen som kan användas för solcellsinstallationer.

Om ProLogis
ProLogis är ett ledande globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 4 400 kunder i Nordamerika, Europa och Asien. Anläggningarnas sammanlagda yta omfattar mer än 44 miljoner m². ProLogis kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn, tredjepartslogistik och andra områden där det finns storskaliga distributionsbehov. Sedan starten i Sverige 2002 har ProLogis etablerat och hyrt ut logistikanläggningar med en sammanlagd yta på 286 000 m². Ytterligare 60 000 m² är under utveckling.

www.prologis.com
www.prologis.se

Följ ProLogis på Twitter: http://twitter.com/ProLogis.

###

Media:
Mo Sheahan
ProLogis
tel. +1 303-567-5434
msheahan@prologis.com

Suzanne Dawson
Linden Alschuler & Kaplan, Inc.
+1 212-329-1420
sdawson@lakpr.com

My Tiljestam
Cohn & Wolfe Göteborg
tel. 031-616887, 0705-334399
my.tiljestam@cohnwolfe.com

Investors:
Melissa Marsden
ProLogis
tel. +1 303-567-5622
mmarsden@prologis.com

Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Please advise immediately if you or your employer does not consent to email for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of Cohn & Wolfe shall be understood as neither given nor endorsed by it.