Paper Province

PROMT har erhållit en viktig order i en ny bransch - PROMT tar steget in i livsmedelsbranschen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 10:39 CET

För allmänheten är PROMT kanske mest känt för att vara ett teknikkonsultföretag som flyttar stora fabriker från en plats till en annan med allt vad det innebär av dokumentering, nedmontering, packning, frakt och återuppbyggnad på den nya destinationen. Att PROMTs kompetens är bredare än så får PROMT verkligen chansen att visa när man nu ska leverera en komplett transportlinje åt Barilla Wasabröd.
– Vi står själva för projektledning, konstruktion, inköp, utcheckning och idrifttagning och levererar alla maskinerna som hör till – exempelvis förkross, kvarn, lagringssilo, rörsystem, styrsystem, kabel och fältinstrument. PROMT är generalentreprenör och vi anlitar i vår tur ett 20-tal företag vid inköp av utrustning och tjänster, berättar Anders Gustafsson, vd.
Leverans av transortlinjen kommer att ske under senare delen av våren 2010.
Ordern är strategiskt och marknadsmässigt mycket viktig enligt PROMT.s VD Anders Gustafsson. PROMT har hitintills haft sin största kundkrets inom sektorn massa och papper men med den senaste lågkonjunkturen har den branschen dragit ner på investeringarna och det är därför bra för PROMT att få ytterligare en bransch att leverera projekt till.
PROMT tycker att det är spännande och utmanande att ge sig in i livsmedelsbranschen som har sina speciella lagar och regler att rätta sig efter och naturligtvis måste vi i vår tur rätta oss efter de lagar och regler som finns.
PROMT.s stora kunnande att hantera helhetsprojekt med både konstruktion och leverans av maskiner inom olika branscher och länder kommer nu till användning, denna typ av projekt är något som PROMT behärskar och har stor erfarenhet av och var en av anledningarna till att PROMT erhöll denna order.
PROMT International AB

Vid frågor kontakta;
Projektledare Bo Garbe 054-241 00 03
V.D Anders Gustafsson 054-241 00 02

PROMT är ett av medlemsföretagen i The Paper Province - The top European Cluster in High Innovation Regions - The Cluster of Pulp and Paper Technology