Propia

Propia deltar som partner vid Process Excellence Summit 2013

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 16:13 CET

Propia finns på plats med egen monter under Process Excellence Summit 2013 i Stockholm. Konferensen belyser de viktigaste utmaningarna och möjliga lösningar för dig som ansvarar för din organisations förändringsprocesser.

Konferensen bjuder på spännande företagspresentationer varvat med paneldiskussioner och interaktiva rundabordssamtal. Du får möjlighet att nätverka och lära från flera av Sveriges mest framgångsrika företag, som har lyckats vända affärskritiska processer till vinstdrivande flöden i hela organisationen.

I en ekonomi där kostnadsbesparingar fortsätter att vara i fokus, ställs ökade krav på effektivitet i hela organisationen. Du som arbetar med effektivitetsförbättringar i de interna processerna är nu under mer press än någonsin att leverera projekt med konkreta, vinstdrivande slutresultat. Genom att använda kartläggning av affärsprocesser, Lean och Six Sigma, kan du optimera arbetet med Process Excellence och stödja de strategiska målen för din verksamhet. Det som kommer att utmärka de företag som lyckats, är förmågan att omsätta Process Excellence i både service, produktion och finansiella vinster.

Om du är på plats önskar vi dig varmt välkommen till Propias monter!

Propia är ett konsultföretag som erbjuder kompetens och metoder inom Operational Excellence, vårt sätt att beskriva tillståndet i en organisation där varje genomförd aktivitet håller världsklass för att på så sätt skapa en långsiktig och hållbar vinst.


Vi vill att våra kunder ska lyckas med sina förbättringsinitiativ och därigenom skapa och bibehålla en verksamhet med stabil lönsamhet.