Finansdepartementet

Proposition för att stävja ekonomisk brottslighet och skattefusk

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:28 CET

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen om effektivare skattekontroll. Propositionen syftar till att stävja ekonomisk brottslighet och skattefusk.

I propositionen föreslår regeringen bland annat:
- att företagare inom restaurang- och frisörbranschen ska föra personalliggare, från och med 1 januari 2007. Skatteverket ska få göra oanmälda besök för att kontrollera personalliggarna.
- att de brottsbekämpande enheterna inom Skatteverket ges rätt att medverka vid husrannsakan samt möjlighet att verkställa beslut om beslag i vissa fall, från och med 1 juli 2006. Vidare föreslås att dessa enheter ges möjlighet till direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen.
- en skyldighet för internationella företag att skriftligen dokumentera transaktioner med företag i intressegemenskap, från och med 1 januari 2007.

Det tidigare aviserade förslaget om krav på typgodkända kassaregister ska lämnas till EG-kommissionen för godkännande. Regeringen kommer därför att återkomma med en särskild proposition i denna del.

Regeringen och samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom propositionen.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Nils-Fredrik Carlsson
Departementssekreterare
08-405 23 78