Justitiedepartementet

Proposition om återanvändning av radio- och tv-företagens produktioner

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 16:39 CET

Regeringen har överlämnat en proposition om återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio- och tv-företagens produktioner till riksdagen. Förslaget gör det enklare för radio- och tv-företagen att öppna upp sina arkiv för allmänheten.

I radio- och tv-företagens arkiv finns en stort material inom vitt skilda områden. Materialet speglar i hög grad Sveriges utveckling och är en viktig del av vårt kulturarv. Det finns ett stort intresse från tittare och lyssnare att få ta del av materialet, t.ex. via Internet.

För att kunna använda materialet krävs tillstånd från rättighetshavarna. Ofta finns ett stort antal rättigheter till ett och samma radio- eller tv-program. Mycket av materialet är dessutom gammalt. Det blir då ännu svårare att få tag på alla rättighetshavare. I de fall individuella avtal faktiskt finns kan de vara så gamla att möjligheten att göra program tillgängliga på Internet inte regleras. I dag kan det därför vara svårt eller näst intill omöjligt för radio- och tv-företagen att träffa de avtal som behövs för att återanvända äldre produktioner.

I propositionen föreslås därför en ordning som gör det lättare att få till stånd heltäckande avtal om återutnyttjande av materialet i radio- och tv-företagens arkiv. Det sker genom att en ny s.k. avtalslicensbestämmelse införs i upphovsrättslagen. Bestämmelsen gör det möjligt för radio- och tv-bolagen att träffa avtal med rättighetshavarnas organisationer om återanvändning av egenproducerat material. Sådana avtal binder även rättighetshavare som står utanför den avtalsslutande organisationen. Det blir därför lättare att träffa avtal om återutnyttjande. Till skydd för upphovsmännen införs en möjlighet att meddela individuella förbud mot användningen.

Bestämmelser om avtalslicens finns redan i upphovsrättslagen på andra områden där det förekommer massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk. Ett radio- och tv-företag får redan i dag sända ut vissa verk, t.ex. musik, i radio och tv med stöd av avtalslicens. Den nu föreslagna bestämmelsen om avtalslicens har emellertid ett vidare tillämpningsområde. Den gäller för alla typer av verk, även film. Bestämmelsen ger dessutom möjlighet att såväl sända repriser i radio- och tv som att göra material tillgängligt för användare på Internet. Radio- eller tv-företaget måste dock ha producerat programmet självt och det måste också ursprungligen ha sänts före den 1 juli 2005.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91