Finansdepartementet

Proposition om ändring i stadgan för Europeiska centralbanken

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:48 CET

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition om ratificering
av en ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och
Europeiska centralbanken. Ändringen innebär bland annat att antalet
röster i Europeiska centralbanksrådet ska begränsas till 21.
EU:s stats- och regeringschefer beslutade i mars 2003 att antalet
röster i Europeiska centralbankens råd ska begränsas till 21. I dag,
innan utvidgningen av unionen, är antalet röster 18. Det är en
fördragsändring som bedöms vara av större vikt och regeringen inhämtar
därför riksdagens godkännande. När riksdagen har godkänt ändringen ska
regeringen fatta beslut om ratificeringen.
Ändringen träder ikraft när samtliga medlemsländer har ratificerat den.
Enligt planerna ska detta ske senast den 31 mars 2004.

Anette Törnqvist
Pressekreterare hos biträdande
finansminister Gunnar Lund
08-405 14 86
070-548 76 80

Johan Fallenius
Departementssekreterare
08-405 13 49