Utrikesdepartementet

Proposition om att godkänna tio nya EU-länder

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 13:18 CET

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen om att godkänna fördraget om tio nya länders anslutning till EU.

Fördraget innebär att de nya medlemsstaterna ansluts till EU den 1 maj 2004. Det handlar om Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien. En förutsättning för att fördraget ska träda i kraft är att alla nuvarande och nya medlemsländer först godkänner och ratificerar fördraget.

I och med EU-inträdet ansluter sig de nya medlemsländerna till EU:s regelverk på samma sätt som Sverige gjorde vid sitt inträde. Propositionen "Europeiska unionens utvidgning 2004" (2003/04:25) innehåller bland annat en detaljerad genomgång av ett antal tillfälliga övergångslösningar inom olika politikområden som finns inskrivna i anslutningsfördraget.

Propositionen är till sitt omfång på cirka 5000 sidor och är uppdelad på nio volymer.

Propositionen finns på UD:s webbplats: www.ud.se
Anslutningsfördraget i sin helhet finns på:
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/search/treaties_accession.html

Gösta Ihrfelt
Ämnesråd
08-405 31 30
070-996 79 87

Anna Larsson
Redaktör
08-405 58 80
0708-27 48 65