Utrikesdepartementet

Proposition om EG-direktiv överlämnad till riksdagen

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 15:41 CET

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat propositionen "Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier".

Propositionen föreslår att flygbolag som transporterar passagerare till Sverige från en stat som inte tillhör EU och inte heller har avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen, ska, om polisen begär det, överföra information om passagerarna så snart incheckningen är klar. Transportörer som underlåter att överföra uppgifter eller som har överfört ofullständiga eller felaktiga uppgifter ska betala en särskild avgift.

Lagändringen om överföring av passageraruppgifter föreslås träda i kraft den 1 september 2006.

Propositionen föreslår även att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier ska kunna återkallas om innehavaren till exempel aldrig infinner sig för registrering vid skolan, om studierna inte påbörjas eller avbryts i förväg eller om innehavaren inte kan försörja sig.

Lagändringen om uppehållstillstånd för studier föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt:
Thomas Hartman
Pressekreterare hos Barbro Holmberg
08-405 55 50
070-660 56 35
thomas.hartman@foreign.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Joanna Billner
Ämnesråd
Enheten för migration och asylpolitik
08-405 56 89

Karin Erlandsson
Hovrättsassessor
Rättssekretariatet
08-405 38 12