Finansdepartementet

Proposition om ett regionalt förhöjt grundavdrag

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 16:21 CET

I dag föreslår regeringen i en proposition att boende i Norrlands inland, västra Dalarna och nordligaste Värmland (stödområde A) kan få skattelättnader genom ett förhöjt grundavdrag på 2 500 kronor. För taxeringsåret 2007 föreslås höjningen av grundavdraget bli
5 000 kronor.

Skattelättnaden är en kompensation för ökade utgifter på grund av områdets geografiska förutsättningar. Den ska också ses mot bakgrund av de energi- och miljöskattehöjningar som skett inom ramen för den gröna skatteväxlingen.

Regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet står bakom propositionen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se