Finansdepartementet

Proposition om fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:41 CEST

Eva Rosengren
pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99

Kaj Håkansson
Departementssekreterare
08-405 16 85

www.finans.regeringen.se

Regeringen överlämnade på onsdagen en proposition om fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter.

Propositionen föreslår ändringar i reglerna om fastighetstaxering och inkomstskatt. Förslagen ansluter till den proposition som regeringen beslutade den 8 maj 2003 (prop. 2002/03:116) om tredimensionell fastighetsindelning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2003/04 och tillämpas första gången vid 2005 års fastighetstaxering respektive vid 2005 års inkomsttaxering.