UtvecklingsPorten

Proposition om fjärrundervisning - hur ska det hjälpa Sveriges skolbarn?

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 11:59 CEST

Trots lagrådets kraftiga invändningar mot den föreslagna lagstiftningen går regeringen vidare och lämnar en proposition till riksdagen. Det är ett dråpslag mot företag som kan tillhandahålla det som så många skolor har stora svårigheter att lösa själva, nämnligen studiehandleding på modersmål.

Varför väljer regeringen att klumpa ihop studiehandledning och modersmålsundervisning? Det motiveras inte i varken utredningen eller propositionen. Det enda skäl som går att tänka sig är att många kommuner använder sina modersmålslärare till studiehandledning. Trots att det är två helt olika uppdrag. Modersmålsundervisning är undervisning med en lärare som planerar, genomför och betygsätter.

Studiehandledning är inte undervisning. Det är stöd på elevens modersmål och på svenska i ett ämne med en studiehandledare som planerar tillsammans med elevens lärare, genomför studiehandledning med eleven i ämnet och återrapporterar till läraren. Läraren planerar, genomför och betygssätter.

En studiehandledare ska ha ämneskunskaper (t ex i matematik eller samhällskunskap), goda kunskaper i både svenska och modersmålet samt kunna arbeta med barn och ungdomar. Det motsvarar sällan en modersmålslärares kompetenser.

Regeringen anser att det ut kvalitetsperspektiv finns ett behov av försiktighet i fråga om fjärrundervisning. Därför ska bara kommuner (eller skolhuvudmän) få erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning till andra kommuner.

UtvecklingsPorten, som inte är en kommun, arbetar sedan flera år tillbaka med studiehandledning via fjärrundervisning. Våra studiehandledare har

  • Ämneskompetens
  • Goda kunskaper i svenska och modersmålet
  • Utbildning i att studiehandleda
  • Utbildning i digital kompetens – att fjärrundervisa

UtvecklingsPortens studiehandledning genomförs genom

  • Planering med elevens lärare
  • Genomförande i egen lärplattform
  • Rapportering till läraren efter varje tillfälle med eleven
  • Slutrapport varje läsår om studiehandledningen
  • Enkätuppföljning varje läsår på elevnivå

Vi utmanar skolsverige – jobba med UtvecklingsPorten för att skapa ett kvalitetsmedvetet arbete med studiehandledning via fjärrundervisning!

Utvecklingsporten erbjuder sedan starten 2013 nätbaserad studiehandledning och kartläggning på elevens modersmål. Utvecklingsporten verkar för att alla elever ska ha samma möjlighet att nå målen i skolan och etablera sig i det svenska samhället. I dagsläget verkar drygt 40 studiehandledare på över 60 olika språk.