Finansdepartementet

Proposition om förändrad länsindelning för Heby

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:45 CEST

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen om att Heby kommun från och med den 1 januari 2007 skall ingå i Uppsala län.

Heby kommun har ansökt om att få byta läns- och landstings- tillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att Heby kommuns ansökan om länsbyte skall beviljas. Ändringen i länsindelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Regeringen avser att under hösten 2005, förutsatt att riksdagen godkänner regeringens förslag om länsbyte, besluta om Heby kommuns landstingstillhörighet.

I propositionen Förändrad länsindelning gör regeringen också bedömningen att beslutsformer och förfarande vid ändring i Sveriges indelning i län och landsting inte bör förändras.

- Det är bra att vi nu kan lägga en proposition där Hebys önskemål om länsbyte tillgodoses. Detta är en fråga som har diskuterats under lång tid och det känns bra att frågan nu kan få ett avslut, säger kommunminister Sven-Erik Österberg.


Kontakt:
Klara Cederlund
Rättssakskunnig
08-405 18 42

Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68