Finansdepartementet

Proposition om förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 16:01 CET


Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där det föreslås att försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län skall fortgå till och med utgången av 2010.

- Gotland har en särställning inom statlig förvaltning på grund av sitt geografiska läge. Regeringens målsättning är att Gotland även i framtiden har en hög kvalitet och kompetensnivå i den statliga verksamheten i länet. Genom att länsstyrelsen samordnar Skogsstyrelsen och länsarbetsnämndens verksamhet, har vissa synergier uppnåtts. Den viktigaste effekten har dock varit att Gotland har kunnat behålla centrala tjänster i länet, vilket annars hade varit svårt säger Sven-Erik Österberg i en kommentar.

Med start den 1 januari 1998 pågår en försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Försöket innebär att länsarbetsnämnden och Skogsstyrelsen på Gotland har inordnats i länsstyrelsen.

Regeringen föreslår att försöket ska förlängas till utgången av 2010. Motivet är att inte föregripa Ansvarskommitténs samlade bedömning av den statliga verksamheten på regional nivå. Kommittén ska bl.a. analysera länsstyrelsens roll och förutsättningar som samordnare av den statliga verksamheten på regional nivå samt. Ansvarskommittén ska lämna sina förslag senast den 28 februari 2007.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Peter Ehn
Ämnesråd
08-405 19 78
070-171 98 34
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:193 (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/60366)