Finansdepartementet

Proposition om förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 11:52 CET

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där det föreslås att vissa företag ska få fortsätta driva finansieringsrörelse.

I propositionen föreslås att vissa företag skall få fortsätta att driva finansieringsrörelse till utgången av juni månad år 2008 utan krav på tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta sker genom en ändring av en övergångsbestämmelse i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Sammanfattningsvis rör propositionen situationen där en internbank i en koncern ger krediter till köpare av produkter eller tjänster som är sålda av ett annat koncernbolag. Sådan verksamhet är som huvudregel tillståndspliktig enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse men har givits ett tidsbestämt undantag från detta fram t.o.m den 30 juni 2006. Propositionen föreslår att man förlänger övergångstiden med ytterligare två år till den 30 juni 2008 medan man utreder om undantaget skall bli permanent.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 92


Johan Fallenius
Departementssekreterare
08-405 19 86
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:121 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/59450)