Näringsdepartementet

Proposition om handel med utsläppsrätter

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 14:36 CET

Regeringen överlämnar idag till riksdagen en proposition med riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Bakom propositionen står också vänsterpartiet och miljöpartiet.

– Handel med utsläppsrätter är en viktig åtgärd för att åstadkomma minskade koldioxidutsläpp i Europa, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Men vi måste självklart också värna svensk industris konkurrenskraft. Vi har, i den proposition vi lägger fram idag, hittat en bra balans mellan konkurrenskraft och klimathänsyn.

Riktlinjerna innebär att energi- och industrisektorn i Sverige kommer att få utsläppsrätter motsvarande 17-18 miljoner ton koldioxid. Dessutom tillkommer 2-4 miljoner ton att framöver fördela till nya anläggningar eller vid ökat kapacitetsutnyttjande i befintliga anläggningar. Det nya systemet innebär att företagen kan köpa och sälja utsläppsrätter mellan varandra inom hela EU.

Handel med utsläppsrätter är ett led i EU:s arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet inleds med en försöksperiod 2005-2007. I Sverige berörs cirka 300 anläggningar. Med handelssystemet införs ett tak för de totala utsläppen av koldioxid för företagen som omfattas av direktivet inom EU. Förslag till fördelning av utsläppsrätter per anläggning ska regeringen lämna till EU-kommissionen senast 31 mars 2004. Propositionen finns att läsa på http://naring.regeringen.se

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86

Lotta Medelius-Bredhe
Ämnesråd
08-405 20 97