Finansdepartementet

Proposition om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m.

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 14:53 CEST

Pressmeddelande
28 mars 2006
Finansdepartementet


Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag. I propositionen föreslås att inlösen av minoritetsaktier i sådana bolag ska kunna ske även när majoritetsaktieägaren är en annan fysisk eller juridisk person än ett svenskt försäkringsbolag, och att minoritetsägarna i motsvarande situation har rätt att få sina aktier inlösta. Förslagen innebär att inlösenbestämmelserna för försäkringsaktiebolag, som regleras i försäkringsrörelselagen, blir desamma som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen.

Genom de föreslagna ändringarna tillgodoses bestämmelserna om inlösen i EG-direktivet om uppköpserbjudanden i fråga om försäkringsaktiebolag.

Det föreslås också att försäkringsföretag även fortsättningsvis i förvaltningsberättelsen skall redovisa egna aktier i nominellt belopp.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2006.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Erik Noltorp
Rättssakkunnig
08-405 21 04