Socialdepartementet

Proposition om nya Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 15:24 CEST

Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration proposition 2003/04:152 har idag lämnats till riksdagen.

Propositionen som nu lämnas innehåller lagförslag som är nödvändiga för att den nya myndigheten Försäkringskassan ska kunna fullgöra samma uppgifter som i dag fullgörs av de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket (RFV).

I mars 2004 föreslog regeringen att en sammanhållen statlig myndighet skulle inrättas för socialförsäkringsadministrationen (de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket). Riksdagen fattade beslut om den propositionen i början av maj 2004.

Den nya myndigheten Försäkringskassan startar sin verksamhet den 1 januari 2005.

Kontakt
Paula Burrau
Pressekreterare
08 - 405 52 25
070 - 590 87 38

Henrik Jansson
kansliråd
08-405 33 20