Försvarsdepartementet

Proposition om renovering och modifiering av Haubits 77B

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:46 CET

Regeringen har idag till riksdagen överlämnat propositionen 2005/06:132 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B.

För att i framtiden kunna bibehålla en artillerifunktion i Försvarsmakten med goda möjligheter att verka nationellt såväl som internationellt föreslår regeringen att en renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B genomförs. Utgångspunkten för regeringens förslag är att dagens artillerisystem har brister i flera avseenden, bland annat avseende skydd för personalen. Leveransen av artillerisystemet beräknas att påbörjas under 2009 och medger att en initial förmåga finns 2011.

Renoveringen och modifieringen av Haubits 77B omfattar följande:

· Pjäsen monteras på en civil terrängvagn (dumper) vilket kommer att skapa en förbättrad taktisk och stridsteknisk rörlighet.

· Pjäsenheten uppgraderas för att bland annat kunna skjuta med precisionsammunition.

· En splitterskyddad hytt monteras på dumpern vilket ger personalen skydd från både bekämpning och skadligt ljudtryck.

· Möjligheten att fjärrstyra pjäsen skapas genom att göra pjäsen datorstyrd och genom att utveckla en ny laddning, modularladdning. Detta innebär att personalen aldrig behöver lämna den splitterskyddade hytten under hela bekämpningsförloppet.

· Pjäsenheterna görs i större utsträckning autonoma och stödsystemen i förbandet kan därmed reduceras. I förlängningen krävs det mindre personal i artilleriförbanden.

Riksdagen har fastställt en insatsorganisation med två artilleribataljoner. Försvarsmakten har bedömt att detta motsvarar 24 pjäsenheter. De kostnadsberäkningar som projektet baseras på utgår från att Sverige har en samarbetspartner att dela kostnaderna med. Om ingen samarbetspartner ansluter kan regeringen komma att ompröva genomförandet av projektet.Kontakt:
Toni Eriksson
Pressekreterare hos Leni Björklund
08-405 25 15
070-227 92 12
toni.eriksson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se

Departementssekreterare
Mia Löw
08-405 26 36