Justitiedepartementet

Proposition om skydd mot oönskad e-postreklam

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 12:08 CET

Skyddet mot oönskad reklam som skickas med e-post stärks.
Marknadsföringslagen förändras så att det blir förbjudet för
näringsidkare att skicka e-postreklam om konsumenten inte gett sitt
samtycke på förhand.

Det är huvudinnehållet i den proposition som regeringen i dag
överlämnar till riksdagen.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den
socialdemokratiska regeringen och vänsterpartiet.

Förslaget innebär också att ett reklammeddelande som sänds med
elektronisk post alltid måste innehålla en giltig avsändaradress. Detta
ska även gälla vid marknadsföring till juridiska personer.

En näringsidkare som inte följer bestämmelsen kan enligt förslaget
dömas till att betala marknadsstörningsavgift.

– Genom de nya förslagen kommer konsumenten att få färre så kallade
skräpmeddelanden i sin e-post. På senare tid har antalet
e-postmeddelanden med reklam som man inte beställt själv ökat
dramatiskt vilket stör många e-postanvändare, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.

Definitionen av begreppet e-post vidgas enligt förslaget till att också
gälla SMS-meddelanden.

Lagförslaget är ett led i att genomföra ett EG-direktiv om
personuppgifter och integritetsskydd för elektronisk kommunikation.

Lagförändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2004.


Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Erik Högdahl
Rättssakkunnig
08 – 405 42 63