Finansdepartementet

Proposition om slopad arvs- och gåvoskatt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:22 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att överlämna propositionen (2004/05:25) om slopad arvs- och gåvoskatt till riksdagen. Förslaget innebär att skatten på arv och gåvor ska tas bort fr.o.m. den 1 januari 2005.

Den som ärver tillgångar eller får egendom testamenterad till sig efter årsskiftet kommer inte att behöva betala skatt för dessa förvärv.

Den som får en gåva efter årsskiftet kommer inte heller att behöva betala skatt för den.

- Förslaget innebär att arvs- och gåvoskatten försvinner vid överlåtelser av småföretag, säger Bosse Ringholm. Det bidrar till att generationsskiften underlättas och är ett led i regeringens arbete med att stärka småföretagens villkor.

Propositionen blir offentlig den 27 oktober 2004 då den överlämnas till riksdagen.


Ränta ska betalas på de pengar som avsätts till periodiseringsfonder Regeringen beslutade också på torsdagen att överlämna propositionen (2004/05:38) om en räntebeläggning av periodiseringsfonderna till riksdagen. Förslaget innebär att en schablonintäkt ska beräknas och tas upp till beskattning på de vinstmedel som juridiska personer sätter av till periodiseringsfonder.

Intäkterna ska användas till att finansiera sänkningarna av arvs- och gåvoskatten, enligt regeringens förslag i budgetpropositionen för 2005.Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Åsa Jakobsson
Politiskt sakkunnig
08-405 29 23
registrator@finance.ministry.se

Hases Per Sjöblom
Dep.råd
08-405 16 99
070-394 29 55

Cecilia Silfverhjelm
Kammarrättsass.
08-405 29 55