Utrikesdepartementet

Proposition om svenskt bidrag till EU:s militära insats i Bosnien och Hercegovina

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 16:22 CEST

I dag överlämnade regeringen en proposition till riksdagen i vilken regeringen begär bemyndigande om att få sända ett svenskt bidrag till EU:s militära insats i Bosnien och Hercegovina.

EU-insatsen ska enligt planerna inledas i början av december då Natos fredsbevarande operation, SFOR, avslutas. EU-styrkan, som planeras uppgå till 7000 personer, ska upprätthålla säkerheten till stöd för det övergripande fredsarbetet i landet och se till att de militära delarna av Dayton-avtalet efterlevs. Insatsen utgör en del av EU:s långvariga och breda engagemang i Bosnien och Hercegovina. Den kommer därmed också att bidra till landets EU-närmande.

Det svenska bidraget planeras inledningsvis uppgå till cirka 70 personer. Sverige kommer att delta i den multinationella norra sektorn kring Tuzla i Bosnien och Hercegovina med Finland som huvudansvarig nation. Huvuddelen av bidraget ingår i en multinationell logistikenhet. Därutöver planeras bidraget bestå av en mindre samverkansgrupp samt ett fåtal militärpoliser och stabsofficerare. Det svenska bidraget är ett komplement till Sveriges övriga omfattande engagemang i Bosnien och Hercegovina och regionen som helhet.

Europeiska Unionens Råd beslutade den 12 juli 2004 att genomföra en fredsbevarande insats efter den NATO-ledda insatsen SFOR (Stabilisation Force) i Bosnien och Hercegovina. Nato beslutade vid sitt toppmöte i Istanbul i juni att avsluta SFOR i december 2004. EU:s planerade insats sker inom ramen för Europeiska Säkerhets- och Försvarspolitiken, ESFP, och är den största EU-insatsen hittills. FN:s säkerhetsråd förväntas senare under hösten auktorisera insatsen med stöd av kapitel VII i FN-stadgan.

Kontakt:
Pia Bolte
Departementssekreterare
08-405 36 43

Johan Murray
Redaktör
08-405 53 08
0708-67 39 94