ProSanitas Certifiering AB

PROSANITAS CERTIFIERING ÅTER FÖRST – ENDA SVENSKA CERTIFIERINGSORGANET GODKÄNT FÖR SVENSK STANDARD FÖR LIVSMEDELSHANTERING I BUTIK

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 19:00 CET

ProSanitas Certifiering har nu erhållit sin ackreditering från SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) mot Svensk standard för livsmedelshantering i butik (Svensk Dagligvaruhandel).

   - Vi kan återigen visa att vi är en mycket aktiv partner för organisationer i hela livsmedelskedjan, säger Patrick Gustavsson, VD på ProSanitas Certifiering. Sedan vi i våras fick de senaste ackrediteringarna för ISO 22000 och IP Livsmedelsförädling som är de krav på certifieringar av leverantörer som de stora butikskedjorna ställer - så har vi nu knutit ihop säcken med möjligheten att även certifiera butikerna.

 Butikskedjor har i flera år ställt allt högre krav på sina leverantörer vad gäller livsmedelssäkerhet och kvalitet. Den nya standarden från Svensk Dagligvaruhandel innebär certifiering av säker mathantering även i butik och redan under 2009 har ett stort antal butiker hunnit med att kvalificera sig.

   - Det är en fantastiskt aktiv grupp företagare som vi nu möter i butiksleden, säger Patrick Gustavsson. De är mycket entusiastiska inför arbetet med kvalitetssäkring och hygienfrågor och inser att arbetet med förtroendeskapande åtgärder ger tydliga mervärden.

ProSanitas Certifiering är idag det ledande certifieringsorganet i Sverige inriktat på livsmedel och kvalitet/säkerhet. ProSanitas är även aktiv inom nya, viktiga områden som djuromsorg tillsammans med branschorganisationer och butikskedjor. 

ProSanitas Certifiering - säkra livsmedel i hela kedjan.