TDC Internordia AB

Prospekt avseende erbjudande från TDC A/S

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2004 18:00 CEST

Prospekt avseende erbjudande från TDC A/S till innehavarna av aktier och konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks Holding AB

TDC A/S ("TDC") offentliggör idag att prospektet ("Prospektet") avseende TDCs erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks Holding AB ("Song Networks") har registrerats av Finansinspektionen den 8 oktober 2004.

Prospektet och förtryckt anmälningssedel kommer att distribueras till de innehavare av aktier och konvertibla skuldebrev i Song Networks vars innehav var direktregistrerade vid VPC den 7 oktober 2004. Innehavare av aktier och konvertibla skuldebrev i Song Networks vars innehav är förvaltarregistrerat i VPC-systemet (till exempel hos bank) erhåller inte Prospektet eller förtryckt anmälningssedel. Anmälan skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Prospektet kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt utan kostnad hos:
- Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm;
- Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm; och
- TDC A/S, Nørregade 21, Köpenhamn, Danmark.

Prospektet kan även beställas kostnadsfritt per telefon 08-561 618 45.

Anmälningsperioden för Erbjudandet är 11 - 29 oktober 2004.

För ytterligare information, vänligen kontakta TDC Investor Relations på tel. +45 3343 7680.

TDC är en Danmarksbaserad leverantör av kommunikationslösningar med betydande närvaro på utvalda marknader i Norden och Centraleuropa. TDC är organiserat i sex affärsområden; TDC Solutions, TDC Mobile International, TDC Switzerland, TDC Cable TV, TDC Directories och TDC Services. TDC privatiserades 1994 och bolagets aktier ägs av privatpersoner och institutionella placerare huvudsakligen i Europa och USA.

TDCs börsnoteringar

Aktier: Köpenhamns Fondbörs
Reuters TDC.CO
Bloomberg TDC DC
Nominellt belopp 5 DKK
ISIN DK0010 253335
Sedol 5698790

Aktier: New York Stock Exchange
Reuters TLD.N
Bloomberg TLD US
En ADS motsvarar en halv stamaktie
ISIN US8723 6N1028
Sedol 2883094