Fingerprint Cards AB

PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:47 CET

Den 23 maj 2006 beslutade årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ) ("Bolaget") att bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om nyemission om högst 3 000 000 aktier av serie B. Den 4 oktober 2006 beslutade styrelsen i enlighet med bemyndigandet att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Prospekt har upprättats med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Bolaget. Prospektet tillhandahålls hos Fingerprint Cards AB, Västra Hamngatan 8, SE-411 17 Göteborg och hos HQ Bank AB ("HQ"), Norrlandsgatan 15D, 103 71 Stockholm. Prospektet finns även på Bolagets hemsida www.fingerprint.se samt på HQs hemsida www.hq.se.För ytterligare information kontaktas:
Anders Sävfält, Ekonomichef på Fingerprint Cards AB.
Tel: 031-60 78 22, email: anders.savfalt@fingerprints.com


Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se