Hydropulsor AB

Prospekt offentliggjort

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 09:00 CEST

Som tidigare meddelats genomför Hydropulsor en nyemission under perioden 8-22 september. Nyemissionen uppgår till 31,5 MSEK och genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna två (2) nya aktier per varje (1) gammal aktie till teckningskursen 20 öre. Antalet aktier ökar från 78,8 miljoner till 236,4 miljoner vid full teckning. Handel med teckningsrätter äger rum 8-17 september på Nordic OTC.

I prospektet som offentliggörs idag lämnar styrelsen följande ekonomiska prognos beträffande verksam-heten:

" Hydropulsor beräknas omsätta i storleksordningen 15 MSEK under 2003. Omsättningen prognostiseras i stor-leksordningen fördubblas 2004 för att därefter visa en fortsatt positiv utveckling. Bolaget beräknas visa ett under-skott på i storleksordningen 12 MSEK under innevarande år med motsvarande något bättre kassaflöde, även om vissa pågående maskinbeställningar innebär en relativt betydande kapitalbindning innan leverans. Hydropulsor beräknas därefter visa positivt kassaflöde mot slutet av 2004 och bryta igenom till positivt resultat under 2005."

Styrelsen och ledningen upplever ett allt större intresse för HVC-tekniken och diskuterar i dagsläget med kunder och affärspartners om en handfull potentiella maskinförsäljningar.

I samband med emissionen kommer Hydropulsor att hålla informationsmöten följande dagar:

*Karlskoga den 9 september kl 18.00, Hydropulsor, Bofors Industriområde, Port R
*Stockholm den 10 september kl 18.30, NGM, Kungsgatan 36, 5 tr
*Borlänge den 11 september kl 18.00, Officerssalongen, Rommehedslägret 3

Rekvirera emissionsprospekt från Hydropulsor, tel: 0586-649 50, fax: 0586-649 65, info@hydropulsor.com, www.hydropulsor.com

För ytterligare information kontakta:
Lars Troive, Hydropulsor AB, tel 0586-649 50 och 070-224 02 06

Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncent-ration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver (HVC, High Velocity Compaction) för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin.

Hydropulsors aktier handlas via NGMs aktielista Nordic OTC

Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.