Facile & Co AB

Prospekt offentliggjort

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:59 CET

Facile & Co nyemissionsprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen enligt 2 kap 4 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Facile & Co’s kontor på Pustegränd 2, 118 20 Stockholm och på hemsidan www.facile.se samt hos Mangold Fondkommission AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm. Prospektet jämte anmälningssedel kommer att sändas till alla direktregistrerade aktieägare i Facile & Co.

För mer information, vänligen kontakta:
VD James Roberton, mobil +44 79 32 05 81 98

Facile & co's affärsidé är att tillämpa en gedigen kunskap inom "varumärken" och "doft & smak" för att effektivt bygga varumärken inom dryckessektorn, genom att utveckla, tillverka och marknadsföra drycker.