Strålfors AB

Prospekt till Strålfors aktieägare

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:14 CET

Posten offentliggjorde den 14 mars ett publikt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Strålfors. Posten avser att inom några dagar distribuera ett erbjudandeprospekt till Strålfors aktieägare.

I bokslutskommunikén den 9 februari 2006 angav Strålfors följande utsikter för 2006:

De åtgärder som genomförts och är planerade inom affärsområdet Etikett bedöms ge positiva resultateffekter 2006. För Divisionen Information Logistics förväntas hittills genomförda förvärv och tagna nya affärer samt interna effektiviseringsåtgärder leda till en fortsatt betydande resultatuppgång. I divisionen SPI pågår flera lönsamhetsförstärkande åtgärder inom affärsområdet Supplies. Sammantaget för hela Strålfors innebär ovanstående förväntningar en fortsatt tillväxt och klart förbättrat koncernresultat 2006.

Med anledning av den så kallade due diligence som Posten genomfört av Strålfors före offentliggörandet av sitt erbjudande vill Strålfors klargöra att dessa utsikter baserades på en i december 2005 antagen budget utvisande att bolaget, givet en oförändrad konjunktur och förväntad resultateffekt från genomförda förvärv och planerade åtgärder, bedömt att under 2006 kunna fördubbla sitt rörelseresultat, exklusive engångsposter, jämfört med 2005.

Ljungby den 23 mars 2006

Strålfors AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Fredriksson
Styrelsens ordförande
Telefon: 0705-75 81 15

Per Samuelsson
Verkställande direktör
Telefon: 0708-58 54 40

Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,4 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder och 2 000 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.