LKAB

Prospektering – LKABs jakt på mera malm

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 14:15 CET

LKABs delårsrapport efter tredje kvartalet 2010 visade ett resultat efter finansiella poster på 11 miljarder kronor för årets första nio månader.  Den positiva utvecklingen beror främst på fortsatt hög efterfrågan på järnmalmsprodukter och de högre priser som tecknats för 2010.

Investeringsplanerna i ny gruvkapacitet för att öka LKABs leveranskapacitet med 30 procent ligger fast. Expansionen i nya gruvor är en följd av LKABs planerade tillväxt till 2015 då företaget ska ha uppnått en kapacitet på cirka 35-40 miljoner ton järnmalmsprodukter per år. Av de tre planerade nya gruvorna i Svappavaarafältet några mil utanför Kiruna startade brytningen på Gruvberget i maj 2010. LKAB har även ansökt om tillstånd för provbrytning i Mertainen och för tömning av vatten ur den gamla dagbrottsgruvan Leveäniemi.

För att LKAB ska kunna fortsätta växa i takt med sina kunder måste de kända malmreserverna öka, och detta har krävt en ökad satsning på prospektering, det undersökningsarbete som syftar till att finna intressanta mineral och avgöra om de kan klassas som malm, det vill säga vara lönsamma att bryta. Just nu utförs provborrning av fyndigheten Lappmalmen norr om Kiruna centrum, ett projekt som inbegriper utprovning av nya borrmetoder utvecklade i samarbete med bland andra LKABs dotterbolag Wassara.

Välkomna till en pressträff med information om LKABs prospekteringsprogram och den nya borrtekniken samt ett besök vid undersökningsborrningen av Lappmalmen. Medverkar gör bland andra LKABs direktör för teknik- och affärsutveckling, Per-Erik Lindvall, geolog Kirsten Holme samt representanter från Wassara.

Tid:                     Onsdag 17 november kl 10.00-13.00
Plats:                  LKABs kontor i Kiruna, Kiirunavaaravägen 1


Anmälan om deltagande skickas senast måndag 15 november till: anders.lindberg@lkab.com

OBS, föranmälan nödvändig på grund av begränsat antal platser för bandvagnstransport till undersökningsborrningen.


Anders Lindberg
Informatör, LKAB Communications
Tel: +46 980 727 62
Mobil: +46 70 342 2762
anders.lindberg@lkab.com

LKAB
Postadress: 981 86 Kiruna
Besöksadress: Kiirunavaaravägen 1
Tel växel: +46 980 710 00
Fax: +46 980 712 07
www.lkab.com