Protab

Protab startar nytt industriföretag i Nordmaling

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 14:57 CEST

Vindelföretaget Protab och fyra medarbetare vid Sulzer Pump Solutions i Nordmaling bildar tillsammans ett nytt bolag, Protab i Nordmaling. Verksamheten inriktas på skärande bearbetning för industrin. Mellan 15-20 arbetstillfällen kommer att skapas på sikt och det långsiktiga målet är att fortsätta växa både geografiskt och personellt.

Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar och monterar detaljer åt framförallt hydraulik- och skogsindustrin.

En avsiktsförklaring finns som gör att den största kunden redan från start i det nya bolaget blir Sulzer, en av världens största leverantörer av centrifugalpumpar. Arbete pågår med att utforma det slutgiltiga avtalet.

Sulzer Pump Solutions i Nordmaling som tidigare gick under namnet Pumpex har en 65-årig historia på orten och har alltid varit en lönsam verksamhet. Hösten 2013 fattade Sulzer ett koncernbeslut att hela anläggningen skulle läggas ned då koncernens verksamhet renodlas och koncentreras geografiskt.

Nedläggningen blir nu istället en möjlighet.

Inledningsvis räknas Sulzer bli den stora kunden för Protab i Nordmaling men fokus på försäljning och intensiv marknadsbearbetning kommer att bredda kundbasen. Tack vare att Sulzers ambition är att köpa majoriteten av sin bearbetning av komponenter för länspumpar så får det nya företaget en flygande start, dessutom så kvalitetssäkras produkten genom att den befintliga kompetensen och erfarenheten tas till vara.

- Några av de största fördelarna är att vi omgående ökar produktionskapaciteten, kan korta ned leveranstider och samtidigt agera backup för varandra mellan företagens anläggningar i Nordmaling och Vindeln. Det ger en stor trygghet för våra kunder, medarbetare och en mycket god möjlighet att växa, säger Protabs VD och huvudägare Jan Hörnberg.

- Protabs ambition har under det senaste året varit att bredda verksamheten och det här är ett steg i den processen. Verksamheten som vi startar i Nordmaling kompletterar Protabs marknadserbjudande och vi som ägare i nya bolaget passar bra ihop, säger Jan Hörnberg.

Protab i Nordmaling kommer att ägas till 80 procent av Protab Holding med VD Jan Hörnberg i spetsen samt till 20 procent av fyra delägare som idag arbetar vid Sulzer Pump Solutions i Nordmaling. Styrelseordförande är NilsGunnar Bergström, Lycksele.

Att Jan Hörnberg och den nya ägargruppen ser fram emot att sätta igång arbetet i det nya företaget råder det inga tvivel om. Redan nu finns en tydlig idé om hur framtiden ska se ut.

- Det finns en erkänt hög kompetens i både Vindeln och Nordmaling och att vi kan skapa både ett nytt företag och arbetstillfällen när Sulzers verksamhet avvecklas känns mycket bra och inspirerande för oss alla, säger Jan Hörnberg.

Protab i Nordmaling kommer att ha 15-20 medarbetare på sikt och beräknas vara i drift från och med den 1 september i år.

------------------------------------------

För mer information, kontakta:

Jan Hörnberg, VD Protab, 0933-395 64


Om Protab

Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar detaljer åt framförallt hydraulik- och skogsindustrin. En annan viktig del av verksamheten är systemleveranser, där företaget även monterar detaljerna som tillverkats. Protab som är ett dotterbolag till Protab Holding AB och har varit verksamt sedan 1988, först i Slipstensjön, och sedan 2000-talets början i Vindeln. Bolaget har blivit en viktig kugge i det industriella klustret i Västerbotten.

www.protab.se