Protect Data AB

Protect Data breddar sin produktportfölj genom förvärv av Reflex Software Limited

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:20 CET

– Produktportföljen breddas för att möta efterfrågan på lösningar för portkontroll

Protect Data AB tecknade igår kväll avtal avseende förvärv av det privatägda Reflex Software Ltd inklusive dotterföretag. Reflex Softwares helägda dotterföretag Reflex Magnetics Ltd har huvudkontor i London och bildades 1985.

Genom förvärvet breddar Protect Data sina Pointsec-lösningar med programvara för att styra åtkomst och anslutningar av externa enheter till persondatorer. Reflex Software-koncernen har 35 anställda och omsatte 3,1 miljoner GBP under det räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2006.

– Vi har noterat en allt större efterfrågan på lösningar för portkontroll som låter våra kunder styra åtkomst och anslutning till externa enheter, exempelvis USB-minnen och Bluetooth. Reflex Magnetics etablerade sig tidigt som en föregångare inom detta område. De delar vår vision om att kunna erbjuda lösningar som stödjer kundernas övergripande säkerhetspolicies och som utvecklas i takt med att hot¬bilden förändras, säger Peter Larsson, koncernchef för Protect Data.

Förvärvsavtalet omfattar samtliga utestående aktier i Reflex Software Ltd och övertagandet av verk¬samheten sker per den 1 november 2006. Reflex Software Ltd bedriver ingen verksamhet, utan förvaltar endast aktier i dotterföretagen Reflex Magnetics Ltd och Reflex Software Europe SARL.

Den initiala köpeskillingen för Reflex Software Ltd uppgår till 12,5 miljoner GBP och har erlagts i form av likvida medel. Därtill kan en tilläggsköpeskilling på maximalt 2,5 miljoner GBP komma att utgå förutsatt att Reflex Magnetics uppnår fastställda mål före den 31 mars 2007.

Med Disknet Pro från Reflex Magnetics kan företag och myndigheter styra användningen av kommuni¬kationsportarna på persondatorer samt ansluten kringutrustning. Detta kan exempelvis utnyttjas för att stoppa kopiering av data till USB-minnen och effektivt förhindra att känslig information stjäls eller sprids till obehöriga. Disknet Pro kan även förhindra otillåten spridning av upphovsrättsskyddat material och installation av skadlig programvara.

Förvärvet av Reflex Magnetics innebär även att Pointsec breddar sitt utbud av krypteringsmjukvara genom DataVault, en produkt som är certifierad enligt CAPS, de formella säkerhetskrav som ställs av myndigheter i Storbritannien och andra länder inom det brittiska samväldet.

Protect Datas prognos för helåret 2006 – omsättning och vinst under 2006 väntas öka väsentligt jämfört med 2005 – kvarstår oförändrad.

För frågor och mer information, kontakta:
Peter Larsson, koncernchef Protect Data, tel 08-459 54 00

Om Protect Data
Protect Data är ett svenskt företag som genom sitt helägda dotterbolag Pointsec är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Protect Data utsågs till Årets IT-företag i Sverige 2006. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste systemplattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Företaget är även i Norden ledande inom området digitala identiteter, med produkter som säkrar affärstransaktioner på Internet. Protect Data AB grundades 1988 och är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT) sedan 1997. Företaget har egen verksamhet i 14 länder och finns representerat genom partners på alla kontinenter. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se.