Protect Data AB

Protect Data fokuserar på Pointsec

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:44 CEST

Protect Datas styrelse har beslutat att koncentrera företagets verksamhet till den egenutvecklade säkerhetslösningen Pointsec, som har en snabbt ökande försäljning.
Som ett naturligt steg omstruktureras därför affärsområdet Solutions.

Protect Data gör bedömningen att efterfrågan på Pointsec även fortsättningsvis kommer att vara mycket god. Samtidigt bedöms tillväxtpotentialen hos konsultverksamheten och merparten av de agenturprodukter som finns i Solutions mer begränsad.

– Det är nu naturligt att vi koncentrerar våra resurser på Pointsec. Protect Data kommer nu att öka satsningarna på Pointsec. Detta kommer att ske på flera fronter. Nya säljare kommer att anställas både i Europa, Asien och USA och utvecklingskapaciteten inom området smarta telefoner och handdatorer kommer att utökas, samtidigt som vi kommer att förstärka vår marknadsorganisation i USA säger Thomas Bill, VD i Protect Data.

I Protect Datas rapport för tredje kvartalet som presenteras i dag, torsdag, var tillväxten för Pointsec 126 procent det senaste kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Under kvartalet uppgick vinsten för Pointsec till 7,8 miljoner kronor (-1,9). För årets nio första månader var resultatet för Pointsec 26,2 MSEK jämfört med 0,9 MSEK 2003.

– Vi räknar med en fortsatt god tillväxt både i Sverige och internationellt för Pointsec de kommande kvartalen, säger Thomas Bill.

Ett flertal viktiga kontrakt har tecknats när det gäller försäljningen av Pointsec under det senaste kvartalet bland annat i Japan, USA och Storbritannien. Ett strategiskt viktigt avtal har även tecknats med det amerikanska säkerhetsföretaget Entrust Technologies, som kommer att sälja Pointsec som en del av sin produktportfölj.

Avsikten är att de avvecklade produktområdena inom affärsområdet Solutions säljs till Alert Security, som ägs av Fredrik Lövstedt tidigare betydande delägare och vice VD i Protect Data åren 1996 - 2001. Protect Data kommer att inneha ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 0,5 MSEK vilket kan konverteras till 15% ägande av Alert Security inom två år.

Överlåtelsen av produktområdena kommer inte att ge någon resultatpåverkan.

– Det är en lösning vi är mycket nöjda med. Vi kan på detta sätt säkerställa att Solutions kunder fortsatt får en bra leverans och service. Anställda inom Solutions som arbetar inom dessa områden skulle med Alert Security få en arbetsgivare som vi har stort förtroende för, säger Thomas Bill.

Protect Data kommer att behålla den lönsamma försäljningen av lösningar för digital identifiering i Norden, som bedöms ha en ljus framtid.

– För att lyckas bli lönsam gäller det att ha stort fokus på området. Vi har koncentrerat oss på områdena Pointsec och digitala identiteter. Under Fredrik Lövstedts ledning får antivirus och nätverkssäkerhet betydligt större fokus och därmed ökar också möjligheten för att den verksamheten ska gå med vinst, säger Thomas Bill.

I samband med omstruktureringen har styrelsen beslutat att lägga ner Protect Datas dotterbolag i Danmark.

– Vi har inte hittat någon lösning som gör att verksamheten blir livskraftig, säger Thomas Bill.

Den presenterade förändringen av verksamheten bedöms medföra engångskostnader på 4-5 MSEK samt nedskrivning av goodwill på maximalt 3 MSEK, som belastar resultatet under fjärde kvartalet. Därefter innebär försäljningen en positiv effekt på resultatet då Solutions redovisat förlust de senaste åren.

För frågor och mer information, kontakta:
Thomas Bill, VD, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 eller 070-542 62 71

Om Protect Data
Protect Data är ett svenskt företag som genom sitt helägda dotterbolag Pointsec är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Företaget är även i Norden ledande inom området digitala identiteter, med produkter som säkrar affärstransaktioner på Internet. Protect Data AB grundades 1988 och är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT) sedan 1997. Företaget har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Europa, Australien, Mellanöstern, Asien och USA. Mer information finns på www.protectdata.com.