Protect Data AB

Protect Data levererar säkerhetslösningar till EDB för 2,5 miljoner Nkr

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 08:48 CET

- Fortsatt stark efterfrågan på säkerhetslösningar i banksektorn

IT-säkerhetsbolaget Protect Data har fått en ny order från EDB på
informationssäkerhetslösningar som ska ingå i de lösningar företaget
erbjuder sina kunder i banksektorn. Ordern är värd cirka 2,5 miljoner
norska kronor. Leverans och fakturering sker före årets slut.
- Avtalet är ett tecken på att skandinaviska banker har fortsatt stor
nytta av dessa säkerhetslösningar, säger Thomas Bill, vd för Protect
Data.

Protect Data har sedan länge satsat målinriktat på banksektorn och
upplever en stadigt ökande efterfrågan på informationssäkerhetslösningar
inom segmentet i hela Skandinavien.

Protect Data och EDB inledde sitt samarbete 1997. Sedan dess har
Internetanvändandet hos EDB:s kunder inom banksektorn ökat stadigt, och
företaget har noterat en starkt ökad efterfrågan. Det senaste avtalet
med Protect Data har ingåtts för att hantera det ökade antalet
Internetbanksanvändare.

- Protect Data har haft en stor roll i utvecklingen av flera norska
Internetbanker. Samarbetet med EDB är ytterligare en positiv bekräftelse
för vårt utbud av produkter och lösningar inom informationssäkerhet,
säger Thomas Bill, koncernchef för Protect Data.

Tjänsten levereras till affärsområdet IT Drift i EDB-koncernen.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Thomas Bill, koncernchef, Protect Data AB,
tel. +46 8-459 54 95, alt +46 70-542 62 71,
thomas.bill@protectdata.com

Frank Horntvedt, vd. Protect Data AS,
tel. +47 23 00 86 10, alt +47 92 01 63 94,
frank@protectdata.no

Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt
www.pointsec.com