Protect Data AB

Protect Data tecknar avtal med Volvo IT

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 10:24 CET

- Koncernens handdatorer skyddas med Pointsec® for Pocket PC

Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande
inom mobil datasäkerhet, har tecknat ett avtal med fordonstillverkaren
Volvo IT. Avtalet inkluderar försäljning av 2 500 licenser för
krypteringslösningen Pointsec® for Pocket PC 2.1 samt support och
underhåll. Leverans och fakturering sker under december 2003.

Pointsec® for Pocket PC 2.1 är en förstklassig säkerhetsprodukt för
handdatorer som baseras på Windows Mobile 2003. Säkerhetslösningen
erbjuder automatisk realtidskryptering av all data på handdatorn,
inklusive Microsoft Outlook e-post, Notes, Pocket Word, m.m. Dessutom
skyddar Pointsec for Pocket PC 2.1 automatiskt data som lagrats på
löstagbara minnen.

- Vi är glada att vi kan förse Volvo IT och Volvokoncernen med högsta
möjliga mobila säkerhet. Mobilitet blir en allt viktigare faktor i
näringslivet och företag i alla branscher letar efter tillförlitliga
sätt att skydda sin information. Med Pointsec for Pocket PC får Volvos
personal den säkerhet de behöver. Pointsec är världsledande när det
gäller skydd av mobila enheter och har som partner till Microsoft en
framskjuten position i arbetet kring Pocket PC, säger Thomas Bill,
koncernchef på Protect Data.

Pointsec for Pocket PC 2.1 installeras lätt via en central punkt och
erbjuder en stark obligatorisk accesskontroll samt alternativa
inloggningsmetoder. De unika inloggningsteknikerna PicturePIN(TM) och
QuickPIN® är nya och innovativa alternativ till traditionella
alfanumeriska lösenord. Bildbaserade lösenord är betydligt lättare att
komma ihåg och mer användarvänliga vid användning av handdatorer med små
skärmar och svåranvända tangentbord.

Pointsec är marknadsledande på den mobila säkerhetsmarknaden och kan
skydda all information som finns på olika mobila enheter genom
accesskontroll och kryptering. Företaget har lösningar både för Windows-
baserade datorer, Pocket PC, Palm OS och Symbian OS.

Med sina säkerhetslösningar för produkter i den mobila utvecklingen har
Pointsec efter hand fått en stark och framgångsrik kundbas bland
världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom
konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland
myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska
försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom
IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, Telia med flera).

För ytterligare information, kontakta gärna:
Thomas Bill, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 alt. 0705-42 62 71

Bilder för nedladdning på www.protectdata.com och www.pointsec.com

------------------------------------------------------------------------

Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect
Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och
krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer,
handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47
anställda och kontor i San Francisco, Washington DC och Chicago i USA, i
Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm,
Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com.
Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT-
säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget
fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och
resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt
konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder
man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat
accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar,
digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra
VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra
transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt
affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och
är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com.