Protect Data AB

Protect Data tidigarelägger presentation av resultatet för första halvåret

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 12:37 CEST

- Resultatet presenteras 22 augusti

IT-säkerhetsbolaget Protect Data tidigarelägger sin presentation av resultatet för andra halvåret 2003 till fredagen den 22 augusti. Rapporten var tidigare planerad till den 28 augusti.

- Våra siffror kommer att vara klara tidigare än planerat. Med anledning av det tidigareläggs även publiceringen av resultatet, säger Thomas Bill, vd Protect Data AB.

En presentation av resultatet kommer att äga rum Fredagen den 22 augusti kl. 08.00-09.00 i Protect Datas lokaler på Humlegårdsgatan 20 i Stockholm.

Program
VD Thomas Bill presenterar och kommenterar rapporten.
Pointsec Mobile Technologies vd Peter Larsson presenterar verksamheten.

Moderator: Patrick Clase, Alfred Berg

Antalet platser är begränsat. Vi ber dig därför bekräfta din medverkan senast den 21 augusti till Protect Datas växel, tel. 08-459 54 00, på fax 08-459 54 10 eller på E-mail:presentation@protectdata.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Thomas Bill, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 alt 070-542 62 71

Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT-säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat
accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen.

Besök även: www.protectdata.com.