FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Protestaktion i Stockholm: Stoppa en ny massaker i Camp Ashraf, Irak

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 04:46 CEST

Exiliranier och sympatisörer till iranska motståndsrörelsen inledde en protestaktion i förra veckan utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm för att uppmärksamma den alarmerande situationen för invånarna i Camp Ashraf, Irak, hemvist för ca 3400 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin.

Invånarna i Camp Ashraf accepterade att flytta frivilligt till ett nytt läger, Camp Liberty, efter ett samförståndsavtal mellan FN och irakiska regeringen från den 25 december förra året. FN:s flyktingskommissariat ska enligt avtalet bedöma lägerinvånarnas flyktingstatus när dem har flyttat till Liberty i ett första steg för att Ashraf-invånarna ska kunna lämna Irak för tredje länder.

Hittills har över 2000 av Ashrafs 3400 invånare flyttat till Liberty trots att irakiska regeringen aldrig infriat sina löften och ständigt bryter mot villkoren i samförståndsavtalet.

FN:s arbetsgrupp mot godtyckligt frihetsberövande skriver i sitt utlåtande från den 17 juli 2012, att ”förhållandena i Camp Liberty är synonymt med dem i ett fångläger” och att ”situationen för invånarna i Camp Liberty är detsamma som häktade individer eller fångar”.

Tyvärr sker detta under direkt insyn av FN:s mission för Irak och generalsekreterarens särskilda sändebud för Irak, Martin Kobler, som endast ser på när irakiska regeringen kränker invånarnas rättigheter och förvandlar Liberty till ett fängelse. Än mer allvarligt är att Kobler ignorerar sin opartiska roll som FN-förmedlare och ständigt beskyller lägerinvånarna för irakiska regeringens tillkortakommanden.  

Invånarna i Camp Ashraf har vägrat att flytta till Liberty sedan maj 2012 eftersom irakiska regeringen begränsat deras tillgång till vatten och andra förnödenheter samt förbjudit dem att ta med sig nödvändig utrustning för att kunna leva ett humant liv i Liberty.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, presenterade under ett möte med generalsekreterarens särskilda sändebud för Irak, Martin Kobler, den 26 juli 2012, en åttapunktsplan för att lösa tvisten mellan parterna i avsikt att återta förflyttningsprocessen från Camp Asharf.

Enligt denna plan tar lägerinvånarna på sig alla kostnader för kommande projekt i Liberty. De inväntar nu endast irakiska regeringens godkännande för att lösa el- och vattenbristen i Liberty samt att bygga ut nödvändig infrastruktur  för invånare med funktionshinder och de med svåra skador (till följd av de två tidigare attackerna). Därefter kommer alla invånare i Ashraf att flytta till Liberty inte senare än en månad från det datum då irakiska regeringen ger sitt godkännande.  

Men en representant för Iraks regering meddelade under en presskonferens den andra augusti 2012 att Irak avser att ta till alla medel, inklusive våld, för att stänga Camp Ashraf och tvinga invånarna till att flytta till Liberty.

Det råder ingen tvekan om att Iraks repressiva åtgärder mot invånarna i Camp Ashraf och Liberty sker på order av iranska regimen i en tid då Mellanöstern  upplever historiska förändringar som hotar despoters ställning i regionen. Prästerskapet betraktar invånarna i Ashraf och Liberty som det främsta hotet mot sitt religiösa envälde eftersom de kämpar ståndaktigt för en demokratisk förändring i Iran. Iranska regimen vill tillintetgöra sin opposition i Ashraf i hopp om att förebygga en demokratisk förändring i Iran och använder den irakiska regeringen, som står prästerskapet nära, i detta avseende.

Därför har risken för en stundande massaker i Camp Ashraf ökat under den senaste tiden, särskilt när FN:s högsta representant för Irak, Martin Kobler, står likgiltigt inför irakiska hot och fortsätter att ignorera invånarnas rättmätiga krav på grundläggande rättigheter och minimum säkerhet i Liberty.

Deltagarna i lördagens protestaktion, den 11 augusti, utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm, bland dem Ashraf-invånarnas anhöriga i Sverige, protesterade mot den bristande infrastrukturen och de olidliga sanitära förhållandena i Liberty. De varnade dessutom för de humanitära konsekvenserna om irakiska regeringen tillåts genomföra sitt uttalade mål att använda våld för att stänga Camp Ashraf och tvinga ut dess invånare.

Deltagarna påpekade att USA har ett särskilt ansvar i detta avseende och bör respektera sitt löfte om att beskydda Ashraf-invånarna. Detta i enlighet med den skriftliga försäkran som undertecknats mellan USA och varje invånare i Camp Ashraf i 2004 där USA erkänner lägerinvånarna som skyddade personer under den Fjärde Genèvekonventionen och lovar att skydda dem tills en slutgiltig lösning på Ashraf-frågan är i hamn. 

Deltagarna kritiserade USA:s och FN:s partiska politik gentemot evakuering av Camp Ashraf och krävde skyndsamma åtgärder från internationella samfundet, inte minst från Sveriges regering för att stoppa ett nytt blodbad i Camp Ashraf på order av iranska regimen.

De uppmanade EU, USA och FN att utöva påtryckningar på irakiska regeringen så att den tryggar Camp Ashraf- och Liberty-invånarnas grundläggande rättigheter.

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran.

www.fffi.se

@FrittIran