Finansdepartementet

Protokoll om ändrat skattavtal med Luxemburg till riksdagen för godkännande

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:59 CEST

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett protokoll med tillhörande skriftväxling om ändring av skatteavtalet med Luxemburg. Protokollet och skriftväxlingen undertecknades av finansminister Anders Borg och Luxemburgs finansminister Luc Freiden i Bryssel den 7 september 2010.

Ändringarna i avtalet möjliggör ett utökat informationsutbyte i skatteärenden mellan länderna i enlighet med OECD:s standard. Denna internationellt accepterade standard innebär bl.a. att information ska kunna inhämtas och lämnas ut på begäran, utan hinder av banksekretess eller sekretess rörande ägarförhållanden. Det innebär att Skatteverket t.ex. kan efterfråga information som innehas av banker och finansiella institut i Luxemburg. De nya bestämmelserna i avtalet avses bli tillämpliga på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Förslaget lämnades i proposition till riksdagen den 6 oktober och regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet med tillhörande skriftväxling. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Mats Andersson, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 18 63