Statens konstråd

PROTOTYPER FÖR FRAMTIDENS HELSINGBORG OCH UTOPISK STADSPLAN TILL SUNDBYBERG

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 15:00 CEST

I två olika projekt i olika delar av landet visas i slutet av sommaren visioner för framtidens stadsplanering. Dessa två projekt är också en del av det nationella uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, som drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.

PROTOTYPER FÖR FRAMTIDENS HELSINGBORG

TID: 31 AUGUSTI 2012 KL. 14
PLATS: FOLKETS HAMN FESTIVALOMRÅDE - VID MAGASIN 407, REDAREGATAN, SKYLTAR FINNS FRÅN KNUTPUNKTEN.

Sista veckan i augusti arrangeras festivalen Under inflytande! i H+ området i Helsingborg. Fredagen den 31 augusti presenterar designgruppen Front och konstnären Simon Starling sina prototyper för den framtida utformningen av Oceanpiren och Det blågröna stråket. Detta är en del av ett projekt som drivs av Helsingborgs stad med syfte att undersöka konstens möjliga roll i stadsplaneringsprocessen. Grundbulten i projektet är att använda de offentliga rummen som drivande kraft i sammanlänkningen av staden.

För mer information, kontakta:
Jessica Segerlund, konstnärlig ledare i H+ projektet, Helsingborgs stad, tel 0732-315501

EN UTOPISK STADSPLAN TILL SUNDBYBERG

PRESSVISNING HEMBYG(G)D: 7 SEPTEMBER 2012 KL 11-13
PLATS: MARABOUPARKEN KONSTHALL

Den 7 september invigs utställningen Hembyg(g)d på Marabouparken i Sundbyberg. På utställningen visas bland annat PARK LEK, ett både utopisk och konkret konstprojekt som utförs av konstnären Kerstin Bergendal, och som är en del av det nationella uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Under åtta månader har konstnären vandrat runt i stadsdelarna Hallonbergen och Ör med sin videokamera. Hon har dokumenterat sina samtal med över 140 boende, aktörer, politiker, tjänstemän och byggherrar i områdena. Samtal som konstnären sedan har offentliggjort på www.parklek.com. Utöver att ge deltagarna en röst i det offentliga rummet, bildar dessa samtal ett levnadsporträtt av stadsdelarna, anno 2012. Därutöver har deltagarna träffats och tillsammans arbetat fram parallella förslag till utbyggnad av stadsdelarna, som illustreras genom en mycket stor modell över området. Genom detta arbete nöts olika ståndpunkter om hur man ska bereda plats för 1500 nya bostäder i området och samtidigt konkretiseras medborgarnas ägarskap till sitt område.

PARK LEK genomförs som ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall
För mer information, kontakta:

Karin Milles, stadsarkitekt Sundbybergs stad, tel: 08-706 8946
Helena Selder, konstintendent Marabouparken, e-post: helena.selder@marabouparken.se

För att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap genomförs under 2010-2013 regeringsuppdraget ’Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer’. Som en del av detta arbete pågår ett tiotal samverkansprojekt där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Uppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.

För mer information, kontakta: Anna Lindholm, Statens konstråd tel: 072-733 10 70