Firefly AB

PROVINSTALLATION AV SENTIO®

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:14 CET

Inom affärsområdet Infrastruktur påbörjas nu en allt mer omfattande marknadsbearbetning. Detta kommer bland annat att leda till att ett flertal provnings- och utvärderingsaktiviteter kommer att initieras under de kommande åren.

Som en del i denna process har Firefly erhållit uppdraget att påbörja en provning av bolagets nya system Sentio® hos ett av Europas större järnvägsbolag. Provningarna avser övervakning av stationer och sker i konkurrens med alternativa systemlösningar från andra tillverkare.

Stockholm den 10 december 2009

Lennart Jansson
VD


För ytterligare upplysningar: Lennart Jansson, VD, 0705-91 96 76

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Pressrelease 2009-12-10.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2008 till 82 Mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.