Firefly AB

PROVINSTALLATION AV SENTIO

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:58 CET

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter nu en allt mer omfattande marknadsbearbetning. Denna kommer, som tidigare meddelats, resultera i ett flertal provnings- och utvärderingsaktiviteter under de närmaste åren.

Som en del i denna process har Firefly erhållit uppdraget att påbörja en provning av bolagets nya system Sentio® i en större europeisk vägtunnel. Provningen avser övervakning av ett utvalt tunnelavsnitt och kommer att pågå under en längre period.

Stockholm den 26 februari 2010

För styrelsen

Lennart Jansson
VD


För ytterligare upplysningar:
Lennart Jansson, VD, 0705919676

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Pressrelease 2010-02-26.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2009 till 116 mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.