Probi AB

ProViva godkänt som Functional Food

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 12:11 CEST

Nu är den både dokumenterad och godkänd. Skånemejeriers fruktdryck ProViva med den aktiva bakterien Lactobacillus plantarum 299v har blivit godkänd som Functional Food.

I och med godkännandet blir ProViva den första produkten på den stora svenska probiotikamarknaden* som får marknadsföras med ett så kallat produktspecifikt hälsopåstående.
– Godkännandet innebär att vi i vår marknadsföring får tala om vilken effekt ProViva har. I det här fallet att produkten genom att minska gasbildningen har förmågan att lugna en orolig mage, säger informationsdirektör Lotta Törner, på Skånemejerier.
ProVivas vetenskapliga dokumentation har granskats av tre internationella och oberoende experter, vilka har godkänt dokumentationen som krävs för att göra ett hälsopåstående.
ProViva har funnits på den svenska marknaden sedan 1994.
– ProViva är den av Skånemejeriers produkter som procentuellt har störst försäljningsökning per år. Sedan introduktionen har ökningen legat stadigt kring 15-20 procent årligen, fortsätter Lotta Törner. Med nya ProViva shot i våras tog intresset på marknaden ännu mer fart.
ProViva är ett resultat av samarbetet mellan Skånemejerier och bioteknikföretaget Probi i Lund. Probi utvecklar och dokumenterar probiotika och godkännandet är ett starkt erkännande för bolagets höga standard inom forskning och utveckling.
- Vi har flera studier som visar att ProViva med Lp299v genom att påverka tarmfloran minskar gasbildningen. Gasbildning kan ge upphov till en provkarta av besvär som i folkmun kanske bäst sammanfattas med ”orolig mage”. Detta drivs av vissa bakterier som kan få ökat livsutrymme om tarmfloran är i obalans, säger Per Bengtsson, läkare och forskningschef vid Probi i Lund.
ProViva blir den tredje produkten på den svenska marknaden som blir godkänd av SNF för ett hälsopåstående. Först ut var Skånemejeriers Primaliv som godkändes för drygt ett år sedan.
– Vår ambition är att arbeta med Functional Food och hälsoprodukter och att få så många av våra unika produkter som möjligt godkända för hälsopåståenden, avslutar Lotta Törner.
Närmast väntas en lasering av ProViva shot på den engelska marknaden.


* Probiotika =Levande mikroorganismer med vetenskapligt dokumenterade positiva hälsoeffekter

Skånemejerier är ett modernt livsmedelsföretag som omsätter ca 2,7 miljarder kronor. Varje dag når Skånemejerier ca en miljon konsumenter med mejeri- och fruktbaserade produkter. Honnörsord är God mat, God hälsa och God miljö. En intensiv satsning inom området hälsomat - Functional Food - har resulterat i varumärkena ProViva och Primaliv. www.skanemejerier.se

Probi AB är ett bioteknikföretag med världsledande forskning och utveckling inom probiotika för användning inom functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Probi är sedan 1998 noterat på NGM Equtity. Företaget har egen forskning och utveckling inom fyra forskningsområden; Mag- och tarmsjukdomar, Immunförsvaret, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning.
Probi har ett stort samarbetsnätverk med svenska och internationella forskare för att utföra kliniska studier på probiotiska bakterier. Företaget har ett 60-tal patent inom 13 patentområden. www.probi.se

SNF Swedish Nutrition Foundation, (tidigare Stiftelsen Svensk Näringsforskning) har till syfte att främja vetenskaplig forskning inom näringsläran och närliggande områden.
SNF skall också befrämja det praktiska utnyttjandet av framsteg inom denna forskning och har ett 40-tal företag och organisationer som medlemmar.
SNF har också en rådgivande verksamhet, speciellt vad gäller hälsopåståenden och Functional Food vid märkning och marknadsföring av livsmedel och är huvudman för det så kallade egenåtgärdsprogrammet.

För ytterligare information kontakta: Lotta Törner, Informationsdirektör Skånemejerier, tel. 0705 - 80 59 09 eller Per Bengtsson, Forskningschef Probi AB, tel. 046- 246 89 22 alternativt. 0734 -47 41 28.

Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.