Östersunds kommun

Provsvaren från USA har kommit: Spolningen och UV-ljuset fungerar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 07:56 CET

Nu har provsvaren från det amerikanska laboratoriet kommit. Samtliga provsvar visar att Cryptosporidierna är oskadliggjorda. Svaren visar alltså att spolningen och UV-ljuset fungerar.

Proverna har tagits av två skäl:
• Två prover ute på ledningsnätet har tagits för att kontrollera att spolningen av ledningarna har varit effektiv och spolat bort aktiva parasiter från tiden innan UV-reningen fanns på plats.
• Provet på vattnet som går ut från verket har tagits för att kontrollera att UV-reningen fungerar som utlovat och oskadliggör parasiterna.

Enligt Östersunds kommuns miljöchef Jari Hiltula innebär provsvaren följande:
-Provsvaren visar att spolplanen fungerar. Provsvaren är även ett bevis för att UV-ljuset fungerar på det sätt som utlovats.

VA-chefen Rickard Johnsson säger att spolningen som pågått en månad fortsätter enligt planen och att arbetet går in i slutskedet.
- Vi har inte fullt en fjärdedel av systemet kvar innan spolningen är över, säger Rickard Johnson.

Kommundirektör Bengt Marsh är glad över provresultaten.
- Vi är många som väntat med spänning på de här provsvaren och när de nu kommer och är positiva så vågar vi se mot slutet på kokningspåbudet. Men vi är inte där ännu. Vi måste alla fortsätta koka dricksvattnet en tid tills spolningen är klar och alla ledningar är rena, säger Bengt Marsh. Först därefter kan Kommunstyrelsen fatta beslut om ett avbrytande av kokningspåbudet.

Fakta om laboratoriet

Proverna har analyserats av det ansedda laboratoriet Clancy Environmental Consultants, CEC,  i Vermont, USA. På Smittskyddsinstitutet beskrivs laboratoriet som världsledande och som ett mycket bra val om man vill att proverna ska underkastas analys av högsta tänkbara vetenskapliga kvalitet.

Så går provanalysen till

Clancy Environmental Consultants har utvecklat en metod för att kunna avgöra om parasiten Cryptosporidium är oskadliggjord eller ej.

Deras metod går alltså ett steg längre än den analys som svenska Smittskyddsinstitutet genomför. SMI kan se hur många parasiter det finns i en viss mängd vatten, men inte om de är oskadliggjorda.

Den metod som Clancy Environmental Consultans utvecklat kallas Focus Detection Method, FDM.

Provanalyser enligt FDM går i korthet till på följande sätt:
• Först odlas mänskliga celler så att ett cellager uppstår. Det brukar ta två veckor.
• När cellagret är framodlat placeras crypto-parasiterna på cellagret. Genom FDM-analysen kan man vanligtvis inom en vecka se hur den aktiva parasiten tränger in i cellerna, förökar sig i dem och sedan påverkar cellerna så att de går sönder.
• Om parasiten är oskadliggjord kommer den inte att föröka sig eller påverka cellen.

Kontaktuppgifter

Jari Hiltula, Miljöchef, 070-315 83 70.
Rickard Johnson, VA-chef, 070-349 53 14.
Bengt Marsh, Kommundirektör, 070-329 55 99.

Avsändare av detta pressmeddelande

Jörgen Vikström, pressinformatör, 070 - 204 88 28.